Skip to content

กรีฑาประเภทลาน กีฬาทุ่มน้ำหนัก

 

การทุ่มลูกน้ำหนักเป็นกรีฑาประเภทลานอีกชนิดหนึ่ง โดยในการทุ่มลูกน้ำหนักนั้นผู้เล่นหรือผู้แข่งขันแต่ละคนจะต้องถือลูกน้ำหนักไว้ในมือข้างใดข้างหนึ่งตามแต่ที่ตนเองถนัด และตลอดการแข่งขันนั้นผู้เล่นจะต้องยืนอยู่ภายในพื้นที่วงกลมที่ตามกติกากำหนดและทำการทุ่มลูกน้ำหนักออกไปข้างหน้าตรงๆ ซึ่งผู้ที่เล่นที่สามารถทุ่มลูกน้ำหนักได้ระยะทางไกลที่สุดจะเป็นผู้ที่ชนะในการแข่งขันนั้นๆไป

โดยทั่วไปการทุ่มลูกน้ำหนักนั้นจะมีขั้นตอนในการเคลื่อนไหวเพื่อเล่นกรีฑาเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกีฬาอื่นๆเช่นกัน และในการทุ่มลูกน้ำหนักจะมีขั้นตอนและวิธีการทุ่มลูกน้ำหนักโดยการสรุปคร่าวๆจะมีอยู่ 4 ขั้นตอน นั่นคือ การเตรียมตัว การเคลื่อนที่เพื่อทำการทุ่มลูกน้ำหนัก การทุ่มลูกน้ำหนัก และการทรงตัวหลังจากการทุ่มน้ำหนัก

การทุ่มแบบยืนอยู่กับที่นั้นจะมีการตั้งท่าเริ่มต้น คือ ผู้ทุ่มลูกน้ำหนักต้องยืนภายในวงกลมที่กำหนดก่อน โดยเริ่มจับลูกน้ำหนักด้วยมือที่ไม่ถนัดแล้วนำมาวางบนมืออีกข้าง SBOBET จากนั้นยกขึ้นมาที่ระหว่างคอกับไหล่ หันฝ่ามือไปข้างหน้า แขนทั้งหมดและนิ้วมือต้องไม่เกร็ง ยืนหันข้างให้ทิศทางที่จะทุ่ม โดยแขนข้างที่ไม่ได้ใช้ให้เหยียดตรงไปข้างหน้าสูงกว่าระดับไหล่ เท้า 2 ข้างวางห่างกันประมาณ  1  ช่วงไหล่ และปลายเท้าต้องวางขนานกัน


Comments are Closed on this Post

สมัคร sbobet

Categories