Skip to content

กีฬายิมนาสติกและการตัดสิน

 

กีฬายิมนาสติก หนึ่งในกีฬาที่คนไทยมีการเข้าถึงน้อยมากในปัจจุบันเมื่อเทียบกับกีฬาชนิดอื่นๆที่มีการเล่นหรือได้รับความนิยมอยู่ในตอนนี้ อาจจะเพราะด้วยกีฬายิมนาสติกนี้ไม่ได้บรรจุอยู่ในตำราเรียนพื้นฐานหรือเป็นกีฬาที่ต้องมีความสามารถเฉพาะตัวที่สูงก็ตามที และบทความในวันนี้จะมีนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎกติกาและเกณฑ์ในการตัดสินกีฬายิมนาสติก มีอะไรบ้างมาดูกัน

กฎกติกาและเกณฑ์การตัดสินกีฬายิมนาสติก

• การให้คะแนนในการแข่งขัน

คะแนนที่ใช้ในตัดสินผู้แพ้ชนะในกีฬายิมนาสติก จะมาจากการคณะกรรมการผู้ตัดสิน ซึ่งประกอบด้วยผู้ตัดสิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายได้แก่
กลุ่ม A ผู้ตัดสินตัดสินการประกอบของท่า แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. กลุ่ม A1 ผู้ตัดสินฝ่ายเทคนิค ทำหน้าที่ในการให้คะแนนของท่า ในเรื่องของการใช้เทคนิคที่ถูกต้องในการประกอบท่าชุดนั้น ซึ่งจะดูจากจำนวนท่าและระดับของท่าความยาก คะแนนเต็ม 10 คะแนน

2. กลุ่ม A2 ผู้ตัดสินฝ่ายศิลปะ ทำหน้าที่ในการ ประเมินองค์ประกอบทางศิลปะ ทางเสียงดนตรี และการออกแบบท่าชุด โดยจะดูจากการเลือกท่าสำหรับอุปกรณ์ SBOBET การเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้อุปกรณ์ ความชำนาญและความสวยงาม และมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน แบ่งเป็นคะแนนจากการเลือกดนตรี 2.0 คะแนนและการออกแบบท่า 8.0 คะแนน

กลุ่ม B ผู้ตัดสินความสมบูรณ์ของท่า ทำหน้าที่ในการประเมินความสมบูรณ์ของท่าทางในการแสดงออกของผู้แสดง ซึ่งจะดูจากความผิดพลาดทางเทคนิคต่างๆ มีคะแนนสูงสุด 10 คะแนน


Comments are Closed on this Post

สมัคร sbobet

Categories