Skip to content

การหมุนในกีฬาสเก็ตลีลา มีอะไรบ้าง ?

 

กีฬาสเก็ตลีลา หรือ figure skating เป็นกีฬาสเก็ตน้ำแข็งชนิดหนึ่ง ซึ่งคล้ายกับการเต้น แสดงท่าทางประกอบเพลงภายใต้ท่าทางที่กำหนดไว้ และการหมุนตัวก็เป็นหนึ่งในท่าบังคับของกีฬานี้ ซึ่งการหมุนจะทำการหมุนบนส่วนโค้งของใบมีดของรองเท้าที่เรียกว่า ball of the foot โดยการหมุนจะต้องมีการค้างในท่าเดิมสักระยะหนึ่งเพื่อทำการหมุนให้ครบรอบ SBOBET ถ้าหากเราแบ่งลักษณะท่าทางของนักกีฬาเราอาจจะแบ่งการหมุนได้ 2 ประเภทคือ

การหมุนแบบ Upright Spin

การหมุนแบบ Upright Spin เป็นการหมุนในท่ายืนซึ่งจะใช้ขาข้างใดข้างหนึ่งเป็นจุดหมุน และขาข้างที่เป็นจุดหมุนนั้นจะอยู่ในลักษณะที่ตั้งฉากกับสนามที่ใช้ในการแข่งขัน  ซึ่งประกอบด้วยท่าหมุนจำนวน 7 ท่า ได้แก่

1. ท่าหมุนสองเท้า หรือ two-foot spin

2. ท่าหมุนเท้าเดียว หรือ one-foot spin

3. ท่าหมุนเท้าเดียวแบบเก็บเกลียว หรือ scratch spin

4. ท่าหมุนแบ็กสปิน หรือ back scratch spin

5. ท่าครอสฟุตสปิน หรือ crossfoot spin

6. ท่าเลย์แบคสปิน หรือ layback spin

7. ท่าอื่นๆ เช่น ท่า I spin ท่า Y spin เป็นต้น

การหมุนแบบ Sit Spin

การหมุนแบบ Sit Spin เป็นการหมุนที่เริ่มจากการนั่งและค่อยๆยืนขึ้นระหว่างที่ทำการหมุน ซึ่งมีทั้งหมด 2 ท่า ได้แก่

1. Sit Spin

2. Flying Sit Spin

การหมุนแบบ Camel spin หรือ parallel spin เป็นการหมุนโดยมีการวางตัวอยู่ในลักษณะของเครื่องบิน หรือขดเป็นวง ซึ่ง free leg จะยืดออกไปขนานกับพื้นในระดับเดียวกับสะโพก


Comments are Closed on this Post

สมัคร sbobet

Categories