Skip to content

เทคนิคการออกตัวกีฬาวิ่งผลัด

 

การวิ่งผลัด จะประกอบไปด้วยการวิ่งและการถือสิ่งของ ตลอดจนการรับส่งของ ซึ่งผู้ที่ทำการวิ่งผลัดจะต้องทำการฝึกซ้อมเพื่อให้ทั้ง 3 ส่วนนี้ออกมาดี และเทคนิคที่ใช้ในการวิ่งผลัดอย่าง เทคนิคการออกตัวในการวิ่งผลัด ประกอบไปด้วย

เทคนิคการออกตัวในการวิ่งผลัด

เทคนิคการออกตัวในการวิ่งผลัดนั้นท่าตั้งต้นและการออกวิ่งของผู้ถือคฑาไม้แรกนั้นจะปฏิบัติเหมือนกับการออกวิ่งระยะสั้นทั่วไปคือ การย่อตัวลงนั่งให้มือทั้งสองยันพื้น ซึ่งจะทำให้การออกวิ่งก้าวแรกมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เท้าไม่เลื่อนถอยหลังเพราะมักจะมีที่ยันเท้าให้ หากระยะทางในการแข่งขันวิ่งไม่เกิน 400 เมตร รวมถึงการวิ่งผลัด 4 x 400 เมตรด้วย ซึ่งที่ยันเท้าจะต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง และไม่ทำให้ผู้ใดเกิดข้อได้เปรียบเหนือผู้อื่น และจะต้องยึดกับลู่วิ่งด้วยหมุดหรือตะปู SBOBET ติดตั้งและการเคลื่อนย้าย หรือถอดออกได้ง่าย โดยจะต้องระยะห่างของที่ยันเท้าห่างจากเส้นเริ่มต้นประมาณ 2 ฝ่าเท้า ส่วนที่ยันเท้าด้านหน้าและด้านหลังจะห่างกันประมาณ 1 ฝ่าเท้า นอกจากนี้ผู้เล่นจะต้องถือคฑาไปพร้อมกับการวิ่ง

ดังนั้นผู้วิ่งจะต้องระวังไม่ให้คฑาที่ถืออยู่หลุดจากมือตลอดระยะทางที่ตนเองต้องทำการวิ่งผลัด และต้องถือคฑาไปจนกว่าผู้วิ่งคนต่อไปจะทำการรับ คฑาไว้ในมือแล้วเท่านั้น


Comments are Closed on this Post

สมัคร sbobet

Categories