Skip to content

เครื่องแต่งกายสำหรับกีฬาปิงปอง

 

กีฬาเทเบิลเทนนิส หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า กีฬาปิงปอง เป็นกีฬาที่มีการเล่นกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก เพราะเป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้ง่ายและใช้พื้นที่น้อยในการเล่น แค่มีโต๊ะ ลูกปิงปองและไม้ปิงปองก็เล่นได้แล้ว SBOBET แต่ก็มีการกำหนดมาตรฐานของอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาปิงปองไว้เช่นกัน เช่น เครื่องแต่งกาย

เครื่องแต่งกาย ปกติจะกำหนดให้ใช้เสื้อแขนสั้นแบบมีปก กางเกงขาสั้นหรือกระโปรง ถุงเท้าและรองเท้าแข่งขันเท่านั้น ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสิน และผู้เล่นจะต้องสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงหรือกระโปรง สีส่วนใหญ่ของเสื้อ กางเกงหรือกระโปรงที่ใช้จะต้องเป็นคนละสีกับลูกเทเบิลเทนนิสที่ใช้ในการแข่งขัน

เสื้อที่ใช้ในการแข่งขัน จะต้องมีการแสดงสังกัดสโมสรที่ไม่ใช่การโฆษณาบนด้านหน้าหรือด้านข้างของเสื้อขนาดไม่เกิน 64 ตารางเซนติเมตร และด้านหลังมีหมายเลขหรือตัวอักษรแสดงสังกัดอยู่ตรงกลาง ขนาดไม่เกิน 600 ตารางเซนติเมตรและมีความชัดเจน  ไม่มีการใช้สิ่งของหรือสีที่สามารถสะท้อนแสงไปยังฝ่ายตรงข้ามได้ และสีของเสื้อจะต้องไม่เหมือนกับของฝ่ายตรงข้ามด้วย ควรจะแตกต่างกันอย่างชัดเจน หากตกลงกันไม่ได้จะใช้การจับฉลาก และในการแข่งขันประเภททีมหรือคู่ นักกีฬาที่มาจากสังกัดเดียวกัน จะต้องแต่งกายให้คล้ายกันที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ยกเว้นถุงเท้าและรองเท้า


Comments are Closed on this Post

สมัคร sbobet

Categories