Skip to content

การวิ่งข้ามรั้ว !!! การแข่งขันที่เน้นไปที่การทำงานของร่างกาย

 

การวิ่งข้ามรั้ว จะเป็นการแข่งขันที่เน้นไปที่การทำงานของร่างกาย และความสัมพันธ์กันระหว่างขาและแขน เพราะต้องวิ่งและการกระโดดในคราวเดียวกัน การวิ่งข้ามรั้ว ประกอบด้วย ท่าตั้งต้นและการออกวิ่ง ลักษณะการจรดเท้ากระโดด ลักษณะของเท้านำ ลักษณะของลำตัวและแขน ลักษณะของเท้าตาม ท่าลงสู่พื้น และการเข้าเส้นชัย SBOBET ซึ่งทักษะเหล่านี้ ผู้วิ่งจะต้องใช้เป็นพื้นฐานของการวิ่ง และจะสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้โดยมีเทคนิคในการวิ่งข้ามรั้วต่างมากมาย อย่างแรกคือท่าทางการวิ่งข้ามรั้ว มีรายละเอียดดังนี้

ท่าตั้งต้นก่อนออกวิ่งและการออกวิ่งสำหรับกีฬากรีฑา

ท่าตั้งต้นและการออกวิ่ง จะปฏิบัติเหมือนกับการวิ่งระยะสั้น แต่สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างการวิ่งระยะสั้นและการวิ่งข้ามรั้ว คือการวิ่งข้ามรั้วจะมีระยะทางระหว่างรั้วแต่ละอันเข้ามาเป็นตัวกำหนดระยะทางในการวิ่งและกระโดดด้วย ดังนั้นมี 2 สิ่งที่ผู้วิ่งในการวิ่งข้ามรั้วแตกต่างออกไป คือ

* การวางเท้าขณะเข้าที่ตั้งต้น อาจจะต้องสลับเท้าที่วางข้างหน้าในตอนออกตัว เพื่อให้เท้าที่ถนัดเป็นเท้าที่กระโดดข้ามรั้ว

* ผู้วิ่งจะต้องรีบตั้งตัวให้ตรงเร็วกว่าการสวิ่งแบบอื่นๆ เพราะจะทำให้การกระโดดข้ามรั้วทำได้ง่ายขั้น โดยการออกวิ่งสายตาจะมองไปข้างหน้า และเมื่อออกวิ่งไปได้ประมาณ 5 ก้าวจึงมองตรงไปที่รั้วนั่นเอง


Comments are Closed on this Post

สมัคร sbobet

Categories