Skip to content

การแข่งขัน ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม ผลัดผสม

034

การ ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม ผลัดผสม

การว่ายน้ำเดี่ยวผสม เป็นการแข่งขันว่ายน้ำอีกรูปแบบหนึ่งที่ นัก ว่ายน้ำ จะต้องว่ายรวม 4 แบบตามลำดับ คือ ผีเสื้อ กรรเชียง กบ และ ฟรีสไตล์ ตามระยะทางที่กำหนดโดยจะต้องว่ายให้ครบทั้ง 4 ท่า ส่วนการว่ายผลัดผสมจะต้องประกอบไปด้วยนักว่ายน้ำ 4 คน

และว่าย คนละแบบ ตามลำดับ คือ กรรเชียง กบ ผีเสื้อ และฟรีสไตล์ ตามระยะทางเช่นเดียวกับการ ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม แต่ จะผลัดกันว่ายคนละท่า

ซึ่งแน่นอนว่านัก ว่ายน้ำ ที่แข่งขันในทั้งสองรายการนั้นจะต้องมีความสามารถสูงในแต่ละท่า โดยเฉพาะการว่ายเดี่ยวผสม ที่ต้องชำนาญในทุกท่าเพื่อให้สามารถเข้าแตะขอบสระได้เป็นคนแรก ซึ่งท่าที่นักว่ายน้ำ เดี่ยวผสม จะพบปัญหามากที่สุดคือ ท่าผีเสื้อ เพราะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะ

ทำให้การว่ายท่านี้เป็นท่าแรกหลายๆคนทำได้ไม่ค่อยดี และท่าที่นัก ว่ายน้ำ สามารถทำเวลาได้ดีที่สุดในการแข่งประเภทนี้คือ ฟรีสไตล์ เราจึงมักเห็นนักว่ายน้ำมาแซงเข้าเส้นชัยกันในท่าสุดท้ายซึ่งลุ้นมันส์ที่สุด

ส่วนการ ว่ายน้ำ ผลัดผสม จะคัดนักกีฬาที่ชำนาญแต่ละท่ามาร่วมกัน แข่งขัน ซึ่งทุกคนต่างต้องทำเวลาและเข้าถึงขอบสระให้ได้เร็วที่สุดเพื่อช่วยให้คนที่ว่ายในท่าต่อไปสามารถทำเวลาได้เร็วและชนะในที่สุด


Leave a Reply

Your email address will not be published.สมัคร sbobet

Categories