Skip to content

ประเภทต่างๆ ของกีฬาฟันดาบ

กีฬาฟันดาบเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ในปัจจุบันได้ถูกบรรจุให้มีการแข่งขันกันในกีฬาโอลิมปิกและในกีฬาอีกหลายประเภท สำหรับกติกาในการเล่นนั้นจะมีผู้เล่นสองฝ่ายใช้อุปกรณ์คือดาบเป็นอาวุธในการแข่งขัน สำหรับการนับคะแนนถ้าฝ่ายใดสามารถแทงคู่ต่อสู่และสะสมคะแนนได้ 15 คะแนนก่อนฝ่ายนั้นจะเป็นผู้ชนะ SBO แต่ถ้าเป็นการแข่งขันฟันดาบในประเภททีมจะนับที่คะแนนรวมของทั้งทีมโดยฝ่ายไหนมีคะแนนรวมได้ 45 คะแนน ก็ถือเป็นทีมที่ชนะ สำหรับประเภทต่างๆ ของกีฬาฟันดาบนั้นจะสามารถแบ่งออกเป็นฝ่ายคือ ชาย และหญิง โดยจะมีแยกย่อยเป็นประเภทดังนี้

ฝ่ายชาย โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท ซึ่งจะได้แก่

– ประเภทบุคคลชาย อุปกรณ์ดาบปลายทู่
– ประเภทบุคคลชาย อุปกรณ์ดาบปลายแหลม
– ประเภทบุคคลชาย อุปกรณ์ดาบโค้ง
– ประเภททีมชาย อุปกรณ์ดาบปลายทู่
– ประเภททีมชาย อุปกรณ์ดาบโค้ง

ฝ่ายหญิง โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท ซึ่งจะได้แก่

– ประเภทบุคคลหญิง อุปกรณ์ดาบปลายทู่
– ประเภทบุคคลหญิง อุปกรณ์ดาบปลายแหลม
– ประเภทบุคคลหญิง อุปกรณ์ดาบโค้ง
– ประเภททีมหญิง อุปกรณ์ดาบปลายทู่
– ประเภททีมหญิง อุปกรณ์ดาบปลายแหลม

นอกจากนี้แล้วในกฎกติกายังระบุว่าสนามที่ใช้ในการแข่งขันต้องเป็นพื้นเรียบ และสามารถทำการแข่งขันกันได้ทั้งกลางแจ้งและในที่ร่ม สำหรับขนาดของสนามที่ใช้การแข่งขันจะแตกต่างกันไปตามประเภทในการแข่งแต่ทุกประเภทจะต้องมีความยาวของขนาดสนามไม่น้อยกว่า 13 เมตร โดยพื้นสนามสามารถใช้ได้ทั้งแบบเป็นแผ่นโลหะ แผ่นพลาสติก หรือไม้แผ่นยาง เป็นต้น ในปัจจุบันถ้าเทียบกับกีฬาในประเภทอื่นยังถือได้ว่ากีฬาฟันดาบอาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่ากีฬาอีกหลายประเภท แต่โดยรวมแล้วผู้ที่สนใจเล่นกีฬาประเภทนี้จะต้องใช้ทักษะ ความคล่องแคล่วว่องไว และการมีสมาธิอยู่ตลอดเวลา จึงจะช่วยทำให้สามารถเล่นกีฬาประเภทนี้ได้ดี แต่ในอนาคตกีฬาฟันดาบก็มีแนวโน้มว่าจะมีผู้ที่ให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นกว่าในปัจจุบัน


Comments are Closed on this Post

สมัคร sbobet

Categories