Skip to content

การเมืองกับฟุตบอล อุปสรรคที่แก้ยากในวงการฟุตบอลไทย

 

เรื่องของการเมืองกับกีฬา ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นอุปสรรคของวงการฟุตบอลไทยมาตั้งแต่อดีต จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ที่ผมบอกว่าเป็นอุปสรรค ไม่ได้หมายความว่า ทีมที่มีนักการเมืองจะเป็นทีมที่ไม่ดี เพียงแต่ว่า มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาแบบกระท่อนกระแท่น ทั้งนี้ก็เพราะว่า บางจังหวัด อำนาจการเมืองมีการเปลี่ยนไปมา ทำให้ส่งผลกระทบมาถึงสโมสรฟุตบอลด้วย แต่สำหรับบางจังหวัด ที่การเมืองค่อนข้างนิ่ง ก็ถือว่าส่งผลดี เพราะสามารถพัฒนาทีมสโมสรได้อย่างเต็มที่ ยกตัวอย่างเช่น สุพรรณบุรี บุรีรัมย์ นครราชสีมาเป็นต้น

ในหลายๆจังหวัด ปัญหาที่พบเจอคือ นักการเมืองกลุ่มเก่า ไม่มีความสามารถทำทีมแล้ว เพียงแต่ ไม่ยอมปล่อยมือให้คนใหม่มาทำ เพราะถือว่าเป็นสิทธิ์ของตนเอง ทำให้ ทีมได้รับการพัฒนาแบบถอยหลังเข้าคลอง ไม่มีเงินจ่ายให้นักเตะ โค้ช และนำไปสู่การตกชั้น ในที่สุด เพราะฉะนั้นแล้ว เมื่อการเมืองมาเกี่ยวข้องกับฟุตบอล SBOBET  ย่อมมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรค สำหรับสโมสร นั้นๆ และเท่าที่ดูหลายๆทีม ก็ล้วนแล้วแต่ได้งบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำให้เราไม่สามารถปฎิเสธเรื่องของการเมืองที่จะมาเกี่ยวพันกับสโมสรได้เลย

ซึ่งหลายทีมอาจจะบอกว่า แม้จะเป็นกลุ่มการเมือง ก็มีความตั้งใจอยากจะเข้ามาพัฒนาทีมจังหวัดนั้นๆ ซึ่งหากว่าไม่ให้เรื่องของการเมืองกับฟุตบอลเกี่ยวข้องกัน ก็ดูจะเป็นเรื่องยาก เพราะในทางปฎิบัติ สโมสรฟุตบอล ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฐานเสียงที่สำคัญได้เช่นกัน เพราะมีจำนวนกองเชียร์จำนวนมากเป็นฐานนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตาม ผู้มีอำนาจหลายๆฝ่าย ก็ควรที่จะต้องพิจารณาถึงปัญหาข้อนี้ และพยายามหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมและส่งผลดีต่อทุกๆฝ่ายครับ


Comments are Closed on this Post

สมัคร sbobet

Categories