Skip to content

ลักษณะของเป้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในกีฬายิงธนู

ยิงธนูจัดเป็นกีฬาประเภทลาน ลักษณะในการเล่นจะเป็นการยิงลูกธนูให้ถูกเป้าหมาย ผู้เล่นคนไหนยิงได้แม่นยำที่สุดหรืออยู่ในเขตของเป้าในช่วงที่ได้คะแนนมากที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะ เป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะความแม่นยำในการยิงลูกธนูเป็นหลัก จึงเป็นกีฬาที่ต้องใช้การฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอจึงจะสามารถยิงได้อย่างแม่นยำ สำหรับเป้าธนูที่ใช้จะมีลักษณะเป็นวงกลมซ้อนกันเป็นวงๆ ในแต่ละวงจะถูกแบ่งออกเป็น 5 สี เรียงตามลำดับของคะแนน สำหรับสีที่ใช้จะได้แก่ สีขาว สีดำ สีฟ้า สีแดง และสีเหลือง โดยจะมีการแบ่งค่าคะแนนออกเป็นดังนี้

– สีขาววงนอกมีคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน วงในมีคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน
– สีดำวงนอกมีคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน วงในมีคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน
– สีฟ้าวงนอกมีคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน วงในมีคะแนนเท่ากับ 6 คะแนน
– สีแดงวงนอกมีคะแนนเท่ากับ 7 คะแนน วงในมีคะแนนเท่ากับ 8 คะแนน
– สีเหลืองวงนอกมีคะแนนเท่ากับ 9 คะแนน และวงในมีคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน

เป้าที่ใช้ในกีฬายิงธนู
สำหรับเป้าที่ใช้ในการแข่งขันหรือซ้อมยิงธนูนั้นจะแบ่งออกเป็นสองขนาด คือ

1. เป้ายิงธนูขนาดใหญ่จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 122 เซนติเมตร จะไว้ใช้สำหรับการแข่งขันยิงธนูในระยะ 60 เมตร, 70เมตร และในระยะ 90 เมตร
2. เป้ายิงธนูขนาดเล็กจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 80 เซนติเมตร จะไว้ใช้สำหรับการแข่งขันยิงธนูในระยะ 50 เมตร และในระยะ 30 เมตร

อุปกรณ์ในกีฬายิงธนู
อุปกรณ์ที่ใช้ในกีฬายิงธนูจะมีอยู่ด้วยกัน 6 ชนิด ซึ่งจะได้แก่

1. คันธนู
2. ลูกธนู
3. ที่ป้องกันแขน
4. แผ่นหนังรองนิ้วมือ
5. ซองใส่ลูกธนู
6. เป้าสำหรับยิงลูกธนู ไว้สำหรับใช้ในการฝึกซ้อมเพื่อความแม่นยำ

สำหรับผู้สนใจที่อยากเล่นกีฬายิงธนูให้ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจกันแล้วล่ะก็ SBO สิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณต้องหมั่นฝึกฝนกันอยู่เสมอ คุณก็จะสามารถยิงธนูได้อย่างแม่นยำได้อย่างที่คุณต้องการ


Comments are Closed on this Post

สมัคร sbobet

Categories