Skip to content

กีฬาสนุ๊กเกอร์ !!! การต่อสู้ด้วนสมาธิและการฝึกซ้อม

 

กีฬาทุกชนิดหรือการละเล่นทุกอย่างทั้งเดี่ยวและกลุ่มในปัจจุบันล้วนแล้วแต่มีกฎเกณฑ์ในการควบคุมรูปแบบการดำเนินไปของเกมส์ทั้งสิ้น ซึ่งในที่นี้ก็รวมถึงกีฬาสนุกเกอร์ด้วย การกำหนดกฎเกณฑ์หรือกติกาในการเล่นขึ้นมาก็เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นมีการได้เปรียบเสียเปรียบกัน และแน่นอนว่าผู้ที่ทำผิดกฎเกณฑ์หรือผิดกติกาก็ต้องถูกลงโทษตามกฎที่ได้ตั้งไว้ โดยการลงโทษที่มีอยู่ในกีฬา สนุ๊กเกอร์ ยกตัวอย่างเช่น

หากเฟรมการเล่นใดถูกยกเลิกด้วยการกระทำของผู้เล่นที่ผิดกฎกติกาตามเกณฑ์ที่ WPBSA เป็นผู้กำหนดไว้ ผู้ถูกลงโทษจะถูกปรับแพ้ในเฟรมการเล่นนั้น หรือ ถูกยกเลิกคะแนนทั้งหมดที่ได้รับในเฟรมการเล่นนั้น และฝ่ายตรงข้ามจะได้รับคะแนนรวมจากลูกเป้าทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่บนโต๊ะ โดยลูกสีแดงแต่ละลูกมีค่า 1 คะแนน และลูกสีอื่นๆที่ถูกแทงออกจากโต๊ะอย่างไม่ถูกต้องจะนำมานับคะแนนด้วย SBOBET ซึ่งในกรณีดารถูกปรับแพ้นี้ผู้ถูกลงโทษอาจจะถูกปรับแพ้ในเฟรมการเล่นเพียงเฟรมเดียวหรือถูกปรับแพ้ในเฟรมการเล่นที่เหลือจนกว่าจะถึงจำนวนที่ระบุว่ามีผู้ชนะ หรือ ถูกปรับแพ้ในเฟรมการเล่นที่เหลือทั้งหมด และคะแนนที่เหลือในเฟรมที่ยังไม่ได้มีการแข่งขันจะบวกให้ฝ่ายตรงข้ามด้วย (147 คะแนน/เฟรมการเล่น)


Comments are Closed on this Post

สมัคร sbobet

Categories