Skip to content

เด็ก กับ กีฬา เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเติบโตไปด้วยกัน

 

ก่อนที่จะให้บุตรหลานของคุณเลือกเล่นกีฬาใด คุณและตัวเด็กอาจร่วมกันตัดสินใจ โดยพิจารณาจากความสนใจ อายุ ขนาดทางกายภาพของร่างกาย และความเหมาะสมด้านอื่น

กีฬา ไม่ว่ากับผู้ใหญ่หรือเด็ก ก็เป็นการออกกำลังกายที่ให้ผลดีต่อสุขภาพ แต่สำหรับเด็กแล้ว ต้องเลือกกีฬาหรือการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์กับแต่ละคน โดยอาจพิจารณาจากความเหมาะสมกับสภาพร่างกาย และความสนใจของเด็กแต่ละวัย

ทั้งนี้ ในส่วนที่ผู้ใหญ่ต้องคำนึง และสอนเด็กให้เข้าใจด้านกีฬา ดังนี้

1. อย่ากดดันเด็กให้ต้องชนะ กีฬามีข้อดีหลายด้าน ชนะหรือแพ้ก็ได้ประโยชน์ ตัวผู้ใหญ่เองต้องเข้าใจส่วนนี้ให้ลึกซึ้งด้วย

2. สอนให้เด็กเข้าใจกฎ กติกา มารยาท รวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬา

3. จัดเตรียมอุปกรณ์กีฬานั้นให้ครบถ้วน หรือแม้แต่เตรียมการเผื่อ
เหตุสุดวิสัยจากการเล่นกีฬานั้นด้วย

4. เมื่อหาความชอบด้านกีฬาที่ชัดเจนของเด็กได้แล้ว ควรสนับสนุนให้เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ

ช่วงอายุ 2-5 ปี

เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนนี้ SBOBET จะเริ่มเคลื่อนไหวแบบพื้นฐานง่ายๆ แต่พวกเขายังเด็กเกินไปที่จะเล่นกีฬาแบบเต็มรูปแบบ เรื่องที่น่าจะเหมาะกับช่วงวัยนี้ คือ การวิ่งเล่น หกคะเมนตีลังกา(แบบเบาะๆ) การจับสิ่งของ หรือการว่ายน้ำ

ช่วงอายุ 6-9 ปี

เด็กช่วงวัยนี้ เริ่มมีทักษะหรือพัฒนาการเพิ่มขึ้นแล้ว พวกเขาอาจสนใจกีฬาหรือการเล่นประเภทซอฟท์บอล หรือเบสบอล การวิ่ง ฟุตบอล ยิมนาสติก ว่ายน้ำ เทนนิส หรือศิลปะการต่อสู้ เป็นต้น

ช่วงอายุ 10-12 ปี

เด็กวัยนี้เริ่มมีวิสัยทัศน์ใกล้เคียงผู้ใหญ่ขึ้น สามารถเข้าใจและจดจำกลยุทธ์ด้านการกีฬา บางคนอาจพร้อมที่จะใช้ทักษะกีฬาที่ซับซ้อน เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล หรือกอล์ฟ เป็นต้น

 


Comments are Closed on this Post

สมัคร sbobet

Categories