Skip to content

การตีลูก Forehand ในกีฬาเทนนิส

 

การฝึกตีลูก Forehand หรือการตีลูกหน้ามือ ให้จับแร็กเก็ตแบบ Continental Grip ยืนในท่าเตรียมพร้อม จากนั้นให้เหวี่ยงไม้ไปด้านหลังพร้อมกับการก้าวเท้าที่ไม่ถนัดออกมาข้างหน้าให้เท้าข้างที่ถนัดอยู่ด้านหลัง ย่อตัวลงแล้วเหวี่ยงไม้เข้ามาตีลูกเทนนิสโหยให้หน้าไม้ตั้งฉากกับพื้น
เทคนิคการตี Forehand Top spin

– บิดข้อมือในขณะที่ไม้อยู่ด้านหลังให้ทำแขนทำมุมกลับคล้ายมุมป้าน

– เมื่อสวิงไม้ไปข้างหน้าให้หน้าไม้อยู่ในลักษณะคว่ำลงขนานไปกับพื้น

– ขณะเหวี่ยงไม้เพื่อการตีลูกเทนนิสให้ส้นไม้หรือ The Butt Cap ชี้เข้าหาลูกเทนนิสที่กำลังจะตี ซึ่งในขณะนั้นแขนและไม้ของเราจะทำมุมฉากกันพอดี เมื่อตีลูกออกไปแล้วจะไม่มีการเกร็งข้อมือ หรือล็อคข้อมือไว้ตลอดเวลา เมื่อตีไปแล้วให้ปล่อยตามแรงเหวี่ยงที่เราตีออกไป

หากในขณะการตีลูกรู้สึกว่าข้อมือมีการดีดทำให้จุดของหน้าไม้ที่กระทบบอลไม่แน่นอนแสดงว่ายังตีไม่ถูกต้องให้แก้ไขโดยการฝึกตีลูก Forehand Top spin และลาก The Butt Cap ให้ได้ยาวที่สุด

การฝึกทักษะตีเทนนิสลูก Forehand เบื้องต้น

การจับแร็กเก็ต มี 3 แบบ คือ การจับแบบ Eastern Grip , การจับแบบ Continental Grip m การจับแบบ Western Grip

1. การจับแบบ Western Grip ให้วางไม้ไว้ที่พื้น แล้วหยิบไม้ขึ้นมาตามถนัด ซึ่งกาจับไม้ลักษณะนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนัก

2. การจับแบบ Continental Grip จะคล้ายกับแบบแรกเพียงแต่มีข้อแตกต่างกันตรงที่สันของไม้จะอยู่ตรงกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ SBOBET และนิ้วชี้จะเกี่ยวไว้ที่ขอบด้ามไม้จะไม่จับแน่นเหมือนแบบแรก

3. การจับแบบ Eastern Grip ใช้มือซ้ายจับที่คอไม้ มือขวาให้นิ้วชี้และนิ้วโป้งอยู่ในลักษณะเหมือนตัว V และจับบริเวณปลายด้ามแร็กเก็ต


Comments are Closed on this Post

สมัคร sbobet

Categories