Skip to content

การวิ่งของนักกีฬากระโดดไกล

 

การวิ่งในกีฬากระโดดไกล เป็นการวิ่งเพื่อทำระยะทางในแนวราบของการกระโดดให้ได้มากที่สุดนั่นเอง ซึ่งจะแบ่งออกได้อีกหลากหลายประเภท โดยเทคนิคการวิ่งกระโดดไกล มี 4 ส่วน ดังนี้

การวิ่งของนักกีฬากระโดดไกล

การวิ่งก่อนกระโดดในระยะตั้งแต่จุดเริ่มตั้งจนกระทั่งวิ่งไปเหยียบกระดาน 20 เมตรนั้น SBOBET ผู้วิ่งจะต้องทำความเร็วขึ้นเรื่อยๆเพื่อสร้างแรงส่งตัวในการกระโดดออกไปให้มากที่สุด

การกระโดดขึ้นจากพื้น

ก้าวสุดท้ายที่จะเหยียบกระดานจะต้องก้าวยาวกว่าปกติเล็กน้อย หลังจากส้นเท้าเริ่มกระทบกับพื้นริมกระดานเริ่มนั้นให้งอเข่าเล็กน้อย น้ำหนักตัวของผู้วิ่งจะเคลื่อนไปข้างหน้า และฝ่าเท้าจะโดนกระดาน ผู้วิ่งจะถีบตัวขึ้นด้วยปลายเท้าในลักษณะของเขย่ง งอเข่าและยกขาท่อนล่างขึ้นเหวี่ยงสลับกันกับขาที่ใช้ก้าวเพื่อช่วยในการทรงตัว

การลอยตัวในอากาศ

เมื่อเหวี่ยงขานำขึ้นและเข่างอแล้ว จะมีแรงส่งจากขาข้างที่เหยียบกระดานเริ่ม แขนจะเหวี่ยงไปข้างหน้าโดยสัมพันธ์กับขา ให้กระตุกเข่าขึ้นมาข้างหน้ารวบชิดกับขาข้าที่เหวี่ยงนำ

การลงสู่พื้น

ขณะที่เริ่มตกลงสู่พื้น ให้เหยียดขาทั้งสองไปข้างหน้าให้มากที่สุด โดยไม่เหยียดเอว แขนเหวี่ยงไปข้างหน้าทันที ให้ส้นเท้าทั้งสองสัมผัสพื้นทรายก่อนพร้อมกับให้เหวี่ยงแขนทั้งสองไปข้างหลังแล้วก้มตัวไปข้างหน้าพร้อมกับงอเข่าและพับเอว


Comments are Closed on this Post

สมัคร sbobet

Categories