Skip to content

3 สิ่งที่จะทำให้การเล่นกีฬาเกิดอันตราย

 

ถึงแม้เราจะพูดว่าการเล่นกีฬานั้นมีประโยชน์มากมาย ทั้งช่วยให้สุขภาพแข็งแรง เสริมสร้างทักษะด้านการทำงานเป็นทีม พัฒนาส่วนต่างๆของร่างกาย แต่ก็จะพบว่ามีนักกีฬามากมาบที่ประสบอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา ดังนั้น ก่อนจะเล่นกีฬาใดๆก็ตาม มีสามสิ่งที่เราไม่ควรทำเด็ดขาด ซึ่งเป็นต้องห้ามในการที่จะเล่นกีฬา ไม่อย่างนั้นแล้วจะก่อให้เกิดอันตรายมากมาย

1. การไม่รู้ศักยภาพตัวเอง

คนแต่ละคนนั้นมีศักยภาพทางด้านร่างกายที่แตกต่างกัน ทำให้การเล่นกีฬานั้นแตกต่างกันออกไปด้วย อย่างเช่นบางคนตัวสูงอาจจะเล่นบาสได้ดี แต่บางคนนั้นตัวเล็กและพละกำลังน้อยเกินไป ไม่เหมาะจะเล่นยกน้ำหนักอย่างนี้เป็นต้น SBOBET ก่อนเล่นกีฬาทุกครั้ง นักกีฬาต้องประเมินศักยภาพของตัวเองเสียก่อนว่าสามารถเล่นกีฬาชนิดนั้นได้หรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียอันตรายต่อร่างกายของนักกีฬาเอง

2. การไม่ฝึกฝนให้ถูกวิธี

การเล่นกีฬาต่างๆ โดยเฉพาะวิถีกีฬาของญี่ปุ่นนั้น เน้นการฝึกฝนเป็นลำดับขั้นตอน แต่ก็มีนักกีฬาจำนวนไม่น้อยที่ใจร้อนอยากจะเก่งๆเร็วๆไม่ยอมฝึกฝนตามวิธีการที่ถูกต้อง จนก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง โดยส่วนมากกีฬานั้นจะถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อไปตามขั้นตอนอยู่แล้ว มันถึงถูกตั้งกติกาการฝึกซ้อมมาเป็นลำดับขั้น ก็เพื่อลดการเกิดอันตรายกับตัวนักกีฬาเอง การข้ามขั้นตอนการฝึกอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บของอวัยวะต่างๆในร่างกายได้

3. การไม่เคารพครูฝึก

ครูฝึกหรือผู้ฝึกสอน หรืออาจารย์ แล้วแต่ความสะดวกจะเรียก เป็นผู้ที่นักกีฬาควรให้ความเคารพเป็นอย่างมาก เพราะเป็นผู้ที่จะดูแลนักกีฬาให้ได้รับการฝึกที่ถูกต้อง และก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ในที่สุด


Comments are Closed on this Post

สมัคร sbobet

Categories