Skip to content

ประโยชน์ของยิมนาสติกกับสุขภาพเด็ก

 

ด้านสุขภาพทั่วไป

ยิมนาสติกจะช่วยให้ร่างกายของเด็กทำงานได้ดี และรักษาสุขภาพ ร่างกายให้ฟิต ไม่ว่าการออกกำลังกายใด ๆ มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคอ้วนโรคหัวใจและโรคเบาหวานในผู้ใหญ่ ในปี 2010 หนึ่งในสามของเด็กในประเทศสหรัฐอเมริกาประสบปัญหาโรคอ้วน   รัฐบาลจึงกล่าวว่า “การส่งเสริมการออกกำลังกายในทุกระดับในหมู่วัยรุ่นเป็นสิ่งสำคัญ” เป็นการสร้างนิสัยที่เด็กจะดำเนินการจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ SBOBET การเล่นยิมนาสติกจะสอนให้เด็กเรียนรู้การรักษาสุขภาพที่ดี และยังเล่นกีฬาจนกระทั่งเขาโต

ประโยชน์ด้านสังคม

การเล่นยิมนาสติกสามารถช่วยให้เด็กนอนหลับดีขึ้นและทำให้พวกเขามีทักษะที่ดีในการจัดการกับความท้าทายทางสภาพร่างกายและอารมณ์ การเข้าชั้นเรียนยิมนาสติกปกติทำให้เด็กเล็กมีโอกาสที่จะสื่อสารกับคนอายุเท่ากัน ส่งเสริมการทำงานภายในทีมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่  สถาบันการศึกษาของบอสตันยังเชื่อว่ายิมนาสติกทำให้เด็กมีโอกาสที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะทางสังคมเช่นการเรียนรู้จะเป็นผู้ฟัง,ปฏิบัติตามคำสั่ง,ออกคำสั่ง,รู้จักสงบ และเคารพผู้อื่น เด็กยังมีความสนุกสนานพบเพื่อนใหม่และเรียนรู้ที่จะพึ่งตนเอง

ความมุ่งมั่นและมีระเบียบวินัย

ธรรมชาติที่ท้าทายของยิมนาสติกต้องใช้ความมุ่งมั่นและสมาธิ บทเรียนยิมนาสติกสอนให้เด็ก ๆ ขยันและทุ่มเทกับสิ่งที่ทำ ประสบการณ์ในเชิงบวกในยิมนาสติกสามารถทำให้เด็กมีผลการเรียนที่ดี อันเป็นผลจากการฝึกความมุ่งมั่นและการทุ่มเท กฎระเบียบและจริยธรรมในยิมนาสติกช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสอนเรื่องการให้ความเคารพต่อผู้อื่น

ทักษะการเคลื่อนไหว, การประสานงานและความสมดุล

การประสานงานและความสมดุล ยิมนาสติกจะช่วยให้เด็กพัฒนาการเคลื่อนไหวและทักษะการประสานงานของร่างกายและให้ช่วยในการพัฒนาความรู้สึกที่ดีของการรับรู้ร่างกาย  นักยิมนาสติกจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายของในรูปแบบที่แตกต่างกัน พัฒนาร่างกาย, การควบคุมและการประสานงานที่สามารถเป็นประโยชน์กับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน


Comments are Closed on this Post

สมัคร sbobet

Categories