Skip to content

การเตะ ฟุตบอล จากกรอบประตู

9(4)
การเตะฟุตบอลจากประตู
 
เมื่อลูกบอลทั้งลูกนั้นได้ผ่านเส้นประตูออกไปนอกสนาม นอกจากจะได้ผ่านไปในระหว่างเสาประตูภายใต้คานประตูไม่ว่าจะกลิ้งไปบนพื้นสนามหรือลอยไปในอากาศก็ตาม โดยฝ่ายรับเป็นผู้นำลูกฟุตบอลไปวางเตะภายในเขตประตูตรงจุดใดก็ได้ และต้องเตะเตะครั้งเดียวให้ลูกบอลออกนอกเขตโทษ
 
ห้ามส่งบอลให้ผู้รักษาประตูรับและเตะเพื่อเล่นต่อไป และถ้าเตะครั้งเดียวลูกบอลไม่ออกนอกเขตโทษต้องให้เตะใหม่ ผู้เตะเมื่อเตะลูกบอลแล้วจะเล่นซ้ำอีกไม่ได้จนกว่าลูกบอลได้ถูกผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเสียก่อน ในการเตะจากประตูนี้ ถ้าเตะลูกฟุตบอลครั้งเดียวเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามไม่นับว่าได้ประตู ผู้เล่นฝ่ายรุกจะต้องอยู่นอกเขตโทษของฝ่ายรับ
 
ในขณะที่ฝ่ายรับทำการเตะลูกบอลจากประตู
สำหรับบทลงโทษนั้น ถ้าผู้เตะได้เตะจากประตูจนลูกบอลออกไปนอกเขตโทษ แล้วเล่นลูกฟุตบอลนั้นซ้ำก่อนที่จะได้ถูกหรือเล่นโดยผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง ให้ฝ่ายคู่ต้อสู้ได้เตะโทษโดยอ้อม ณ ที่ซึ่งการละเมิดกติกาได้เกิดขึ้น
 
นั่นหมายถึงว่า เมื่อลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านเส้นประตูไปนอกสนาม นอกจากจะผ่านเข้าระหว่างเสาประตูทั้งสองภายใต้คานประตู ไม่ว่าจะกลิ้งหรือลอยไปนากาศก็ตาม ฝ่ายรับจะได้ตั้งเตะภายในเขตประตูตรงจุดใดก็ได้ การเตะลูกบอลครั้งเดียวเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามไม่นับว่าได้ประตู สำหรับนักกีฬาแต่ละทีมนั้นห้ามเข้ามาไปในเขตโทษของผู้ตั้งเตะจากเขตประตู

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.สมัคร sbobet

Categories