Skip to content

สนามที่ใช้ในการเล่น กีฬา วอลเลย์บอล

สนามขนาดของสนาม ขนาดของสนามแข่งขัน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 18 เมตร 9เมตรและมีบริเวณรอบสนามอย่างน้อย 2 เมตร และจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ ความสูงจากพื้นสนามขึ้นไปไม่น้อยกว่า 7 เมตร

พื้นสนามพื้นสนามเรียบและเป็นพื้นราบ พื้นสนามต้องไม่ทำด้วยสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เล่นและไม่อนุญาตให้ใช้พื้นสนามขรุขระ เปียก หรือลื่น เช่น ซีเมนต์ หญ้า ฯลฯ สนามแข่งขันในร่มต้องมีพื้นสีเขียว เป็นสีอ่อนและสีสว่าง สนามกลางแจ้งนั้นจะอนุญาตให้มีความลาดเอียงได้ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร และห้ามใช้สนามที่ทำด้วยโลหะหรือของแข็งอื่นในการเล่นเพราะจะง่ายต่อการเกิดอุบัติเหตุ ในการแข่งขันระหว่างชาติอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะพื้นสนามเป็นพื้นไม้หรือสังเคราะห์อื่น ๆ สำหรับพื้นลักษณะอื่น ๆ ต้องได้รับการรองรับจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติเสียก่อนจึงจะสามารถทำการแข่งขันได้ เส้นสนามจะต้องต่างจากสนาม

เส้นสนาม เส้นทุกเส้นกว้าง 5 เซนติเมตร มีสีอ่อนอาจจเป็นสีขาว เส้นข้างสองเส้นและเส้นหลังสองเส้นจะเป็นเส้นกำหนดเขตสนามแข่งขันรวมอยู่ในสนามแข่งขันขนาด 18 เมตร 9 เมตรด้วย เส้นแบ่งแดน จะแบ่งแดนให้มีขนาดที่เท่ากันเท่า ๆ กัน เส้นนี้จะอยู่ใต้ตาข่ายโดยลากจากเส้นด้านหนึ่งไปสู่เส้นข้างอีกด้านหนึ่ง

เขตรุก ลากเส้นขนานกับจุดกึ่งกลางของเส้นแบ่งแดนไปบรรจบกับเส้นทั้งสองเส้น เส้นเขตรุกและ เขตรับ เป็นเขตที่ไม่มีการกำหนดแต่อย่างใด เขตเสิร์ฟ จากเส้นยาว 15 เซนติเมตร สองเส้นจากปลายสุดของสนาม20 เซนติเมตร ซึงเขียนจากปลายเส้นข้างด้านข้างหนึ่งเส้น และเข้าไปทางซ้ายระยะห่างกัน 3 เมตร อีกหนึ่งเส้น ตาข่าย (Net) ตาข่าย ทำจากวัสดุสีดำ ตาข่ายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความยาวด้านละ 10 เซนติเมตร ตาข่ายมีขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 9.5 เมตร ที่ขอบบนตาข่ายจะมีแถบสีขาวกว้าง 5 เซนติเมตร เย็บติดตลอดความยาวของตาข่าย


Comments are Closed on this Post

สมัคร sbobet

Categories