Skip to content

การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล

 

วันนี้เราจะมานำเสนอบทความเกี่ยวกับกฎกติกาของการเล่นกีฬาฟุตบอลกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในกีฬาที่มีผู้ติดตามดูการแข่งขันมากที่สุดในโลก กติกาฟุตบอลนั้นจะถูกกำหนดให้มีความเป็นสากลโดยสมาคมฟุตบอล ซึ่งในปัจจุบันมีการกำหนดกฏไว้มากมาย ทั้งกฏในการเล่นตลอดจนกฎในการควบคุมสนามและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นกีฬาฟุตบอล และในวันนี้เราจะมานำเสนอกฎเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานของประตู ได้แก่

1. หากเกิดการหักหรือหลุดของคานประตู จะต้องหยุดเกมส์ไว้จนกว่าจะมีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนจนเสร็จแล้วเท่านั้น หรือถ้าไม่สามารถทำได้จะต้องยุติการแข่งขันในทันที และเมื่อเริ่มแข่งขันใหม่จะต้องเริ่มจากจุดที่ลูกฟุตบอลอยู่เมื่อมีการหยุดการแข่งขันไป

2. เสาและคานประตูจะทำไม้ โลหะ หรือวัสดุที่ผ่านการรับรองแล้วเท่านั้น นิยมใช้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

3. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าทุกชนิดบนสนามแข่งขันหรืออุปกรณ์ของสนามทั้งหมด นับตั้งแต่เวลาที่เริ่มเข้าไปสู่สนามจนจบการแข่งขัน

4. ห้ามมีการโฆษณาใดๆบนพื้นที่ที่มีระยะห่างจากสนามในระยะ 1 เมตร SBOBET รวมทั้งบริเวณระหว่างเส้นประตูและบริเวณหลังตาข่ายของประตูด้วย

5. ห้ามจำลองหรือติดตั้งสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดๆของตัวแทนสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ สหพันธ์สมาคมแห่งชาติ สโมสร หรือองค์กรอื่นๆบนสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬาของสนาม


Comments are Closed on this Post

สมัคร sbobet

Categories