Skip to content

การเล่นสควอช

กีฬาสควอชมีผู้เล่นสองคน อยู่ในสนามเดียว กันยืนอยู่ด้านเดียวกับแต่คนละข้าง คนหนึ่งยืนด้านซ้าย อีกคนยืนด้านขวา

การเริ่มเล่นต้องเสี่ยงทายด้วยการหมุนไม้ ว่าใครจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อน ผู้เล่นทั้งสองต้องวอร์มตีลูกก่อนเพื่อให้ลูกร้อนพร้อมที่จะเล่น SBO กรรมการจะให้เวลาวอร์มลูก 5 นาที เมื่อเหลือเวลาอีก สองนาทีครึ่ง ผู้ตัดสินจะขานว่า Half time คือเหลืออีก สองนาทีครึ่งและเมื่อหมดเวลา 5 นาทีในการวอร์มลูก ผู้ตัดสินจะขานว่า Time

การเสิร์ฟลูกกีฬาสควอช ผู้ชนะการเสี่ยงทายจะได้เป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกก่อน และมีสิทธิเลือกว่าจะอยู่ช่องไหน และทุกครั้งที่ได้คะแนนจะทำการเปลี่ยนช่องเสิร์ฟ ถ้าผู้เสิร์ฟรับลูกไม่ได้หรือทำลูกเสีย จะต้องเปลี่ยนให้ผู้รับเป็นผู้เสิร์ฟ

เวลาเสิร์ฟจะต้องยืนอยู่ภายในช่องเสิร์ฟ เสิร์ฟลูกให้ไปกระทบผนังด้านหน้าให้สูงกว่าเส้นเสิร์ฟ แต่ต้องไม่สูงจนเกินเส้นบน ผู้เสิร์ฟจะเสียสิทธิการเสิร์ฟเมื่อเสิร์ฟลูกเสีย ตีลูกผิด เสิร์ฟก่อนที่กรรมการจะขาน เสิร์ฟไปโดนเสื้อผ้า สิ่งของหรือตัวผู้เสิร์ฟก่อนบอลจะกระทบพื้นมากว่า 1 ครั้งหรือก่อนผู้รับจะตีลูก หรือเสิร์ฟออกไปโดนส่วนอื่นของสนามก่อนโดนกำแพงด้านหน้า

หลังจากผู้เสิร์ฟเสิร์ฟลูกออกไปแล้ว ผู้รับกับผู้เสิร์ฟจะสลับกันตีลูก จนกว่าจะมีคนตีเสีย หรือกรรมการจะสั่งให้หยุดตี กรรมการจะหยุดแข่งในกรณี เช่น แสงสว่างในสนามมีไม่เพียงพอต่อการแข่งสนามแข่งขัน ไม่พร้อมสำหรับการแข่งขัน เกิดอุบัติเหตุกับผู้แข่งขัน ถ้าการหยุดแข่งเกิดจากสนามแข่งก็ให้เปลี่ยนสนาม ถ้าเกิดจากอุปกรณ์ก็ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ ถ้าเกิดจากตัวผู้แข่งขัน ก็ให้ตกลงกันว่าจะหยุดแข่งข้ามวันและให้คงคะแนนเดิมไว้ หรือนับคะแนนใหม่

ระหว่างเกมการแข่งขัน จะมีการพัก 90 วินาทีทุกเกม ผู้เล่นสามารถอยู่ในส่วนใดของสนามก็ได้ แต่ต้องเตรียมพร้อมแข่งอยู่ตลอดเวลา เมื่อเวลาพักเหลือ 15 วินาที กรรมการจะขานว่า Fifteen second เมื่อหมดเวลาพัก ผู้ตัดสินจะขานว่า Time เพื่อแข่งต่อ การแข่งกันต่างๆจะดีหรือไม่ดี ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมและออกกำลังกายของเราด้วย จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นของเราได้เป็นอย่างดี


Comments are Closed on this Post

สมัคร sbobet

Categories