Skip to content

หลักการยิงประตูต่างๆของการเล่นกีฬาฟุตบอล

การที่จะยิงประตูนั้นส่วนมากใช้กับกองหน้าที่มีความสามารถในการยิงที่สูงกว่าตำแหน่งอื่นแต่การยิงประตูสามารถทำประตูได้ทุกตำแหน่งของการเล่นกีฬาฟุตบอลขึ้นอยู่กับว่าโอกาสในการยิงนั้นไปอยู่ที่ผู้เล่นตำแหน่งไหนดังนั้นผู้เล่นทุกคนควรฝึกในการยิงประตูด้วยเพื่อมีการโอกาสในการทำประตู

การที่ยิงประตูนั้นมีหลายลักษณะในการยิง เช่นการยิงลูกเรียดไปกับพื้น การยิงลูกกระดอนพื้น การยิงลูกบอลเลย์ และการยิงลูกชิฟ การที่จะยิงในลักษณะในดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการยิงครั้งนั้นด้วยว่าจะมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดของการทำประตูผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม การฝึกซ้อมในการยิงประตูนั้นจะต้องมีการซ้อมด้วยกันเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม โดยเฉพาะผู้เล่นที่อยู่ในตำแหน่งกองหน้าจะต้องพยายามในการทำประให้ได้มากที่สุดและหลักการที่จะยิงประตูได้มีดังนี้

1. เลี้ยงลูกบอลผ่านผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามไปหาพื้นที่ว่างเพื่อที่จะทำประตู

2. การที่เล่นโดยผู้เล่น 2 คนโดยการทำชิ่งหรือเป็นการต่อบอลไปมาเพื่อหลอกล่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามและเลี้ยงผ่านไปอย่างง่ายดาย

3. เลี้ยงบอลผ่านผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามมาแล้วพร้อมกับการเปิดบอลผ่านผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่ด้านหลังที่ยังว่างอยู่เพื่อให้ผู้เล่นฝ่ายเดียวกันไปทำประตู

การที่จะยิงประตูให้มีประสิทธิภาพมากนั้นจะต้องมีการฝึกฝนที่นานพอสมควรและประสบการณ์ในการเล่นกีฬาฟุตบอลมีมากพอสมควรจึงจะทำให้ลูกบอลเมื่อทำการยิงออกไปนั้นเป็นประตูทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโอกาสในการยิงด้วย


Comments are Closed on this Post

สมัคร sbobet

Categories