Skip to content

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนฝึกโยคะ เพื่อออกกำลังกายที่ดี

 

การฝึกโยคะเป็นเรื่องของการฝึกจิตใจ ร่างกาย และการผ่อนคลาย ผู้ฝึกควรทำความเข้าใจว่า หัวใจสำคัญของโยคะคือเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ดังนั้นควรวางแผนการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบ ผู้ฝึกโยคะหลายคนที่ตั้งเป้าหมายเพื่อให้ร่างกายมีสัดส่วนที่สวยงามสมส่วน แต่หากฝึกโยคะแบบหักโหมจนเกินไปอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ SBOBET ควรฝึกแบบผ่อนคลาย วางเป้าหมายเป็นลำดับขั้น ปล่อยวางด้านจิตใจ แล้วจะได้รับผลที่ดีตามต้องการ

การฝึกโยคะ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆดังนี้

1. หาสถานที่สำหรับฝึกโยคะ ปัจจุบันมีสถานที่หลายแห่งที่เปิดสอนโยคะ ที่ผู้ฝึกสามารถเลือกได้ตามความชอบส่วนตัว แต่สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกด้วยตนเอง หรือไม่มีสถานที่เปิดสอนที่ใกล้เคียง ก็มีเทคนิคการเลือกสถานที่ คือ หากเป็นห้องก็ควรมีพื้นที่กว้างพอ ไม่มีสิ่งของวางเกะกะ ไม่มีเสียงรบกวน มีอากาศถ่ายเทดี แสงสว่างพอเหมาะ หากเลือกเป็นพื้นที่โล่ง ความเลือกที่มีความปลอดภัยจากสิ่งรอบตัว มีความเงียบสงบ ร่มรื่น อากาศไม่ร้อนจนเกินไป เช่นตามร่มไม้ หรือสนามหญ้าที่ไม่รก ควรเลือกสถานที่ ๆ ทำให้รู้สึกจิตใจผ่อนคลาย มีสมาธิ มีอากาศบริสุทธิ์ถ่ายเท และปลอดภัย

2. การเตรียมตัวก่อนการฝึก ไม่ควรฝึกโยคะหลังจากรับประทานอาหารมือหลัก ควรเว้นระหว่างห่างจากรับประทานอาหารมือหลัก 1-3 ชม. เพื่อไม่ให้เกิดอาการจุกเสียด ในระหว่างการฝึกหากมีอาการอยากขับถ่ายให้หยุดไปทำธุระให้เสร็จ แล้วจึงมาฝึกต่อ ไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่รัดรูปจนเกินไป เพราะทำให้เลือดหมุนเวียนไม่ดี และทำให้รู้สึกอึดอัดในขณะฝึกอีกด้วย

3. สำรวจความพร้อมของร่างกาย ผู้ฝึกโยคะ จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น เป็นโรคเกี่ยวกับความดัน โรคหัวใจ เบาหวาน ไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์หรือหลังผ่าตัด เพราะโยคะเป็นการบริหารร่างกายที่มีการยืดหยุ่นร่างกายสูง แม้ว่าจะเป็นการออกกำลังกายในท่านิ่มนวล แต่อาจไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยบางโรค ฉะนั้น ก่อนการฝึกโยคะ ควรสำรวจสุขภาพร่างกายก่อนในเบื้องต้น สำหรับผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ก่อนฝึกเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้


Comments are Closed on this Post

สมัคร sbobet

Categories