Skip to content

โยนโบว์ลิ่ง โยนทำไม

ตอบแบบง่าย ๆ ไม่ต้องคิด โยนโบว์ลิ่ง เพื่อให้ไปกระแทกพินทั้ง 10 ให้ล้มลงภายในครั้งเดียว (Strike) หรือถ้าล้มไม่หมด ก็ให้ล้มมากที่สุด เพื่อให้การโยนแต่ละครั้งนั้นมีความสมบูรณ์แบบและได้คะแนนมากที่สุด (ซึ่งหลายคนอาจคิดว่า การโยนโบว์ลิ่ง เป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย แค่จับมาแล้วก็เหวี่ยง ให้ลูกโบว์ลิ่งไปกระทบพิน ก็จบ แต่อยากแนะนำให้คนที่ไม่เคยเล่นโบว์ลิ่งได้ทราบว่า การเล่นโบว์ลิ่งนั้น เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่าย ๆ ไม่ใช่จับลูกแล้วโยนได้เลยโดยไม่ต้องฝึกหัด)

แต่ความมุ่งหมายของการเล่นโบว์ลิ่งโดยรวม SBO มีวัตถุประสงค์หลายอย่าง การโยนแต่ละครั้งสามารถบอกตัวตนของผู้เล่นได้ ว่าโยนได้แม่นยำ สม่ำเสมอมากแค่ไหน สำหรับผู้ที่เล่นโบว์ลิ่งเป็นงานอดิเรก สิ่งที่ได้รับคือ เป็นการพักผ่อนหย่อนใจ คลายความเครียด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แต่สำหรับคนที่เล่นอย่างเอาจริงเอาจัง ตั้งใจเป็นมืออาชีพ หรือเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนั้น การโยนโบว์ เป็นไปเพื่อเลี้ยงชีพ คือเป็นงานนั่นเอง ผลตอบแทนจากการชนะเลิศรายการใด ๆ ก็ตาม คิดเป็นเงินจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว ทั้งยังมีโอกาสในการเป็นผู้ฝึกสอน เขียนหนังสือ บทความ เผยแพร่ในนิตยสารวารสาร

ทุกประเภทกีฬา มีจุดประสงค์เพื่อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั่นคือ สร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ พลานามัยอันดี เป็นการสันทนาการ แต่วิธีการเล่นของกีฬาแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกัน บางประเภทอาจไม่เหมาะกับคนบางกลุ่ม เรื่องของ เพศ วัย และความชำนาญของแต่ละคน แต่กีฬาโบว์ลิ่งนั้น เหมาะสำหรับทุก ๆ คน (ที่สามารถโยนลูกโบว์ลิ่งได้)

สรุปรวมแล้วคือ กีฬาโบว์ลิ่งเป็นกีฬาที่เล่นแล้วสร้างความสนุกสนาน ส่งเสริมให้ผู้เล่นได้เล่นกีฬาตามวิสัยของนักกีฬา ไม่เอารัดเอาเปรียบคู่แข่ง ทำให้ผู้เล่นมีความฉลาด มีไหวพริบในการปรับปรุงทักษะการเล่นของตนเอง รู้จักตัวเอง ปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ดี แสดงออกถึงความสามารถทางการกีฬา แสดงน้ำใจนักกีฬา ทำให้รู้จักเข้าร่วมในกิจกรรมกีฬามากยิ่งขึ้น และประโยชน์ของการเป็นนักกีฬาอาชีพก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น


Comments are Closed on this Post

สมัคร sbobet

Categories